Hlavná stránka » Rubrika Etické poradenstvo

Etické poradenstvo

Načo vznikla ďalšia nová strana. Nemáme ich na Slovensku príliš veľa?

11
Z vyše 150 strán je funkčných okolo 60. Je to prejav slobody. Ľudia čo v nich pôsobia majú potrebu niečo pre našu spoločnosť robiť. To treba oceniť. Ale pravdou je, že ak sa mravne lepšie sily rozdrobujú, potom príde rozčarovanie neúspechu.Slovensko do toho ponúka zjednotenie alternatívnych a neextrémistických síl. A to je tak dôležitá hodnota, ktorá je až prorocky dôležitá pri toľkých stranách a hnutiach. Viac »

Charta 2012 - Elena Ištvánová

11
Vyzývam vládu Slovenskej republiky, aby každému svojmu občanom garantovala konkrétny záväzok v oblasti dôchodkovej spravodlivo t. j. so zohľadnením prínosu občana pre spoločnosť formou práce aj starostlivosti o zodpovedne vychované deti, či starostlivosti o závažne chorého blízkeho človeka. Viac »

Otrasné zločiny Slovenskej republiky voči ťažko zdravotne postihnutým a ich opatrovateľom - rodinným príslušníkom.

11
Správa Výboru pri OSN, je správou o neplnení Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Viac »

List Eleny Ištvánovej ministerke zdravotníctva

11
Pani ministerka Zvolenská, tento list Vám zasielam v rámci Charty 2012. Všetky listy zasielané v rámci Charty 2012 aj odpovede k nim budem medializovať. Poukazujem Vám na neúnosnosť a nespravodlivosť spôsobu solidarity v slovenskom zdravotníctve z môjho pohľadu a žiadam Vás o odpoveď na otázku: Viac »

Fašistické hyeny z vysokej politiky

11
Budem tu písať o nevýslovnom ľudskom nešťastí, utrpení a bolesti vysokoškolsky vzdelanej matky - samoživiteľky, ktorá sa musí každý deň, každú minútu, každú sekundu, dívať na svojho doživotne zmrzačeného 14-ročného syna, ktorý bol ešte pred vyše rokom úplne zdravým a aktívnym športovcom. Dňa 12. 1. 2009 absolvoval preventívnu lekársku prehliadku, na ktorej bol posúdený za zdravého a schopného prijať očkovaciu látku DULTAVAX – kombinovanou vakcínou, ktorá je určená na aktívnu imunizáciu proti záškrtu, tetanu a detskej obrne (polio) u detí starších ako šesť rokov, dospievajúcich a dospelých - V RÁMCI POVINNÉHO OČKOVANIA. Za niekoľko dní po tomto očkovaní dostal cukrovku a 4x denne si musí pichať inzulín. Uvedená choroba mu znemožnila vykonávať jeho záľuby tak, ako to bolo pred očkovaním. Jeho matka bola vyrozumená, že syn NEBUDE môcť študovať z dôvodu choroby také zameranie, aké mal v životných plánoch. Viac »

  • Print Friendly and PDF
Facebook
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich