Hlavná stránka »O nás

Nezávislé Slovensko-vráťme krajinu občanom

Hlavným cieľom iniciatívy Nezávislé Slovensko-vráťme kraninu občanom, bude podpora a aktívna účasť občanov v politickej strane s národným a sociálnym odkazom, ktorou je strana Slovensko do toho! Jej cieľom je vytvorenie oligarchiou nekontrolovanej a neriadenej opozície. Strana Slovensko do toho!, má silný potenciál pre zjednotenie kresťasnkých a národných síl na Slovensku, čo považujeme za jedinú cestu zo súčasného marazmu. Naším ďalším cieľom bude vytvorenie regionálnych štruktúr a príprava na účasť v komunálnych voľbách.

Profilovo sa bude orientovať a nadväzovať kontakty s národno-demokratickými stranami, ktoré majú v Európe vzostupný trend ako Praví Fíni, British National Party, ÖFP, Jobik a iné.
Zásadne sa bude riadiť troma princípmi -viera-národ -demokracia a pripomínať odkaz pápeža Pavla VI., že

politika je najvyššia forma služby ľuďom.


Budeme najmä prostredníctvom internetu bude prezentovať postoje a stanoviská k týmto témam:
1. Zahraničná a vnútorná politika
2. Regionálna politika
3. Rubrika pre zdokumentovanie ekonomických zločinov tzv. vysokej politiky, korupcia, a možnosti zisťovania pôvodu majetku, vrátane možností návratu rozkradnutého štátneho majetku späť do vlastníctva štátu
4. Cigánska kriminalita, evidencia štatistiky trestných činov a právna pomoc jej obetiam, vrátane konkrétnych systémových riešení tzv. „Rómského problému“
5. Sociálne problémy, vrátane sociálnych samovrážd, problematika zdravotne a telesne postihnutých občanov a občanov poškodených štátom
6. Zjednocovanie kresťansky, národne a demokraticky orientovaných občianskych združení, politických strán a občanov do spoločného bloku
7. Zahraničná spolupráca a kontakty
pohreb

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Názov politickej strany / hnutia : SLOVENSKO DO TOHO !

Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ: Strana
Sídlo: Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika
IČO: 42250161
Dátum registrácie : 07.06.2012
Číslo registrácie : OVVS 3-2012/010174

Štatutárny organ
• Stanislav Martinčko, Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom Od: 07.08.2012 Do
• Pavol Krišpinský, Belá-Dulice 422, 03811 Belá-Dulice Od: 28.03.2017 Do:
• Milan Hrtan, Nábrežná 863/20, 08501 Bardejov Od: 28.03.2017 Do:


ZÁPADOSLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA STRANY:

Predseda Mgr. Rastislav Turčík, (koordinátor)
podpredseda Jozef Jacek (koordinátor)

Bratislavský samosprávny kraj:  predseda Mgr. Martin Bavolár (koordinátor)
Trenčiansky samosprávny kraj:   predseda Ing. Marek Behan (koordinátor)
Trnavský samosprávny kraj:
Nitriansky  samosprávny kraj:  Ing. Jozef  Zima (koordinátor)

STREDOSLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA STRANY:

Predseda JUDr. Jozef Šimko (koordinátor)
Podpredseda Ing. Ľubor Perháč (koordinátor)

Banskobystrický samosprávny kraj:
Žilinský  samosprávny kraj: Ing. Ľubor Perháč (koordinátor)

VÝCHODOSLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA STRANY:

Predseda Vdp. Pavel Pakoš (koordinátor)
Podpredseda  Marek Duda (koordinátor)

Prešovský samosprávny kraj: Marek Duda (koordinátor)
Košický samosprávny kraj:  Ing. Rudolf Weiss (koordinátor)

Poradca a koordinátor pre spájanie pronárodných síl:
František Bednár  -predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov a občiansky  aktivista
Vladimír Pavlík. -  účastník Sviečkovej demonštrácie, bývalý redaktor  Necenzurovaných novín a občiansky aktivista

  • Print Friendly and PDF
Facebook
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain