Hlavná stránka » Návrhy a riešenia

Návrhy a riešenia

Stratégia pre riešenie cigánskeho problému Bc. M. Mišúna

11
V záujme ochrany našich občanov je nevyhnutné, aby bola obnovená štatistika kriminality podľa etnika, tak ako je tomu v štátoch s vysokou kriminalitou vrátane USA, ktorá bola na Slovensku zrušená v roku 1999.
Riešenie tzv. rómskeho problému navrhujeme v troch krokoch.
a). Odrezanie mimovládnych organizácii a rómskych pridelencov od financií, ktoré budú presmerované cirkevným organizáciám pracujúcim v týchto komunitách.
b). Problém osád riešiť podľa vzoru izraelských kibucov vytvorením rómskych komunít s vlastnou správou za spolupráce s cirkevnými organizáciami.
c). Zmeniť systém zneužívanie prídavkov na deti v osadách a vyplatením jednorazového finančného príspevku motivovať obyvateľov osád k dobrovoľnej sterilizácii v závislosti od počtu detí.
Konkrétnú stratégiu vo svojej práci prezentuje mestský policajt Bc. Marián Mišun.

Náčelník mestskej polície a bývalý štátny policajt Vladimír Živčák o cigánskom probléme!

11
Po preštudovaní „stratégie pri riešení cigánskeho problému“ musím konštatovať, že je to dobrá práca a je vidieť, že spracovateľ sa tomu zodpovedne venoval a má výsostný záujem v etickom riešení daného problému. Viac »

  • Print Friendly and PDF
Facebook
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich