Hlavná stránka » kriminalita

Dokedy bude štát a tzv. ľudskoprávne organizácie podporovať výčiny neprispôsobivých Rómov voči väčšinovej majorite?

Návrh na založenie občianskeho združenia s celoslovenskou pôsobnosťou prednesený v sobotu 30. júna 2012 v Spišskom Podhradí na protestnom zhromaždení proti rómskemu teroru, rasizmu a násilnostiam, ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť väčšinovej slovenskej majority, ako aj jej ústavné a ľudské práva opätovne potvrdil aj najnovší incident v Snine, ako o tom informoval denník Korzár 1. 7. 2012 v článku z názvom „Na sninskom sídlisku prekvitá násilie, zbili aj policajta“.
http://humenne.korzar.sme.sk/c/6439797/na-sninskom-sidlisku-prekvita-nasilie-zbili-aj-policajta.html

My, svojprávni občania Slovenskej republiky musíme jasne a zrozumiteľne povedať: už dosť!!! My nie sme žiadny dobytok na ktorom si zahraničie, vlastní politici a kadejaké kvázi ľudsko-právne a parazitno-darmožráčske organizácie urobili živnosť a nekonečné diery, kde v tzv. projektoch končia milióny eur na tzv. rómsku problematiku, pričom skutočná ťarcha bola daná na plecia vlastnej majority. Po ekonomických experimentoch cez ktoré postupne likvidujú svojbytný slovenský národ – toto ešte rozšírili a urýchlili cez tzv. neprispôsobivých Rómov, v skutočnosti Rómov, ktorých nielen učia k neprispôsobivosti, ale aj k tomu, že za tieto výčiny sa im nič nemôže stať. Situácia dospela až do takého štádia, že zahraničie a ľudsko-právne organizácie, ako aj v hlbokom predklone ponížení a sluhovskí slovenskí politici spoločne urobili z polície len prizerajúcich sa štatistov pri postupnej likvidácii vlastného národa.

          Už nemôžeme ďalej ustupovať rómskej šelme. Nie my, ale rómska šelma, ktorá sa nechce prispôsobiť, musí mať strach. Strach a obavu z tvrdej a neľútostnej odplaty. My, slovenská majorita, sa musíme jednoznačne postaviť za tých policajtov, ktorí voči šelme použijú silu, že nebudú kritizovaní a osočovaní, že porušujú ľudské práva šelmy, ktorá pácha zlo na vlastnom národe. Preto založenie takéhoto občianskeho združenia s celoslovenskou pôsobnosťou vnímame ako bezpodmienečnú prioritu.

Nezávislé Slovensko –Národný blok
Vladimír Pavlík     

  • Print Friendly and PDF
Facebook
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde